GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ

geleneksel türk el sanatları bölümüGeleneksel Türk El Sanatları ; hat , tezhip ,minyatür, dokuma ,çini ve ebru gibi dalları bünyesinde bulunduran bir bölümdür.

Geleneksel türk el sanatları binlerce yıllık geçmişinden gelen, farklı uygarlıklardan aldığı kültürel mirasları bünyesinde barındıran bir alandır. Tüm bu kültürel etkilerle harmanlanmış, Türklere ait sanatları inceleyerek gelecek nesillere aktarma amacı güderek eğitin vermektedir.

Dokumacılığın Selçuklu döneminde var olmasıyla halı ve kilimlerde işlenmiş motifler dönemin kültürel hafızasını oluşturan geometrik kompozisyonları içlerinde barındırmaktadırlar.anadoluda var olan halı kilim ,ebru , minyatür gibi sanat dallarında görüleceği üzere işlenen konular doğadan yalpan gözlemlerle uygulanmıştır. Geleneksel türk el sanatları kökleri eski dönemlere dayanmaktadır bu sebeple sosyo kültürel açıdan önemli bir bellek oluşturmaktadır.

Bu kültürlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla üniversitelerdeki güzel sanatlar fakülteleri bünyesinde eğitim veren geleneksel türk el sanatları bölümü bu kültür mirasını büyük bir titizlik ile bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilere aktarır.

Güzel sanatlar fakültelerinin düzenlediği yetenek sınavları bu alana hizmet verecek ve türk el sanatlarının gelişmesini destekleyecek adaylar seçmeyi hedeflemektedir. Bu bölümü seçmek isteyen adayın bu sanatlara ilgi duyması ve tasarım-çizim yeteneğine sahip olmasının yanı sıra estetik algılarının açık olması beklenmektedir.

Güzel sanatlara hazırlık amaçlı verilen kursumuzda çizim ve tasarım yeteneğine sahip kişilerin doğru yönlendirilmesi ve teknik eğitimlerle yetenek sınavlarını başarı ile geçebilecek nitellikli adaylar yetiştirilmektedir. Bu bölümden mezun olan bir kişi “geleneksel tük el sanatları teknikeri” ünvanını almaktadır. Çalışabilecekleri alanların başında, milli saraylar , vakıflar genel müdürlüğü ve kültür bakanlığının desteklediği projelerde yer almaktadır.