Grafik Tasarım Bölümü

grafik tasarımıGüzel sanatlar fakültelerinin Grafik tasarımı bölümü, görsel medya araçlarını kullanarak etkili bir biçimde bilgi ve mesaj aktarma yolunu öğrencilerine öğretmeyi hedefler.

Grafik tasarımı yoluyla iletilmek istenilen mesajları ; afiş, kitap, broşür, bilboard gibi basılı yayınların yanı sıra tv reklamlarından da faydalanarak ilgili hedef kitleye ulaştırılır. Grafik tasarım bölümü, imajlar ve yazılar kullanarak tasarımlar oluşturur ve bu tasarımları görsel estetik değerleri kullanarak izleyiciye aktaran Grafik tasarımının nihayi amacı iletişimdir.

Matbaanın icadıyla gelişme gösteren grafik tasarım , daha önceki dönemlerde ressamlar tarafından icra edilen bir alandı. Zamanla ilerleyen teknoloji, sanayileşme ve tüketim toplumunun oluşmasıyla branşlaşarak sadece bu alana özel çalışan grafik tasarımcılar ortaya çıkmıştır.

Güzel sanatlar fakültelerinin grafik tasarım bölümünde okumak isteyen bir adayın fikirlerini istediği biçimde uygulayabilmesi için çizim yapabilmesi ön koşullardan biridir. Ana amacı kitlelerle iletişim olan grafik tasarımcı adayının ; tasarladıgı bir tasarımın hedefe ulaşması için ; sade ve yaratıcı bir dil kullanması gerekmektedir. Diğer sanat ve tasarım bölümlerinin de ihtiyaç duydukları gibi grafik tasarim bölümünü hedefleyen bir öğrenci araştırmacı, yaratıcı ve gözlemci bir kişiliğe sahip olmalıdır.

Grafik tasarım, Resim bölümünün temelinde bulunan; çizgi , renk, ton gibi görsel elemanlar ve tipografik yazı karakterlerinden sıkça faydalanmaktadır.

Günümüzde bunlara ek olarak teknolojik bilgiler de uygulama alanında hayati önem içermektedir.

Çünkü pek çok çalışma dijital ortamlarda geliştirilmekte ve bu amacla kullanılan pek çok grafik programı bulunmaktadır.


Sanat tarihi,
grafik tasarım tarihi, sosyoloji, psikoloji gibi dallardan da faydalanılarak gereken entellektüel altyapı oluşturulmaktadır.

Grafik tasarım bölümünden mezun olan bir kişiye grafiker ya da grafik tasarımcı denilmektedir. Bu bölümden mezun olan bir grafik tasarımcı; dergiler, gazeteler, yayıncılık sektörü, televizyon, reklamcılık gibi sektörlerde iş bulma imkanlarına sahiptirler.

Atölyemizde verilen temel sanat eğitiminin yanısıra, grafik tasarımın temelleri, grafik tasarım tarihi ve ünlü tasarımcılar hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca güncel sergiler, etkinlikler takip edilmekte ve sanatçılara ait belgeseller izletilmektedir.Verilen tüm bu eğitimler neticesinde öğrenciler mülakatlar ve genel kültür testlerinden başarıyla geçebilmektedirler.