HEYKEL BÖLÜMÜ

heykel bölümüHeykel Bölümü, güzel sanatlar fakültelerinin önemli ana dallarından birini oluşturmaktadır. Temelinde taş, kil, bronz, alçı ve benzer malzemeler kullanılarak tasarladığımız ve gördüğümüz bir nesneyi üç boyutlu olarak ortaya çıkarmaya dayanır. Günümüzde, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde mevcut olan bir sanat dalıdır.

Heykel Bölümünün kökeni çok eski dönemlere dayanmaktadır.İlk olarak ilkel toplumlarda icra edilen Heykel sanatı, daha çok dini bir kimlik taşımaktaydı.O dönemlerde avcı-toplayıcı olan insanlar, avlarının bereketli olması ve kötü güçlerden korunmak amacıyla heykeller yapmaktaydılar.Yapılan heykeller insan formundan esinlenildiği gibi çeşitli hayvan biçimlerinin özelliklerini de göstermekteydiler.

Antik Yunan toplumunda ustalaşan sanatçılar, bugün var olan Heykel Bölümüne temel oluşturmuştur.Yunanlılar antik dönemlerde pagan bir toplum olduklarından, tanrıları adına yapılan heykel çalışmalarında insan anatomisinden esinlenmişlerdir. Heykel dalının bir sanat olarak yükselişi Rönesans akımıyla hız kazanmıştır.Michelangelo gibi büyük bir heykel sanatçısı yine aynı dönemde yaşamış ve önemli eserler vermiştir.

Bugün Güzel sanatlar fakültelerinde yeralan Heykel Bölümü temel olarak Rönesans döneminin ustalarını ve yöntemlerini kullanmaktadırlar.Zamanın getirdiği teknolojik ilerlemelerle farklı malzeme ve yöntemler de geliştirilmiştir. Heykel bölümünde verilen eğitim ile, tabiatta varolan yada tasarladığımız nesnelerin üç boyutlu biçimde analiz edilerek işlenmesi söz konusudur.Bu çalışmalara başlarken insan anatomisinin incelenmesi ve estetik bir biçimde kendi oluşturduğumuz formlara aktarılması önem arz etmektedir. Bu aktarımların gerçekleşebilmesi için karakalem çizim tekniklerinin geliştirilmiş olması ve biçimlerim bir kağıt üzerinde çözümlenmesi gerekmektedir.

Fakültelerde verilen canlı model çizim dersleri bu amacı gerçekleştirmektedir.Aynı dönemde kil ile yapılan üç boyutlu çalışmalar sayesinde uygulama ve teknik bilgiler de gelişmektedir.  Heykel bölümünde okumak isteyen bir öğrencinin gelişmiş bir algıya sahip , çizim yeteneği olan ve biçimler arsında ilişki kurabilen yaratıcı bir özelliğe sahip olaması gerekmektedir.

Güzel sanatlar fakülteleri tarafından gerçekleştirilen yetenek sınavları bu özellikleri değerlendirmektedirler. Gerçekleştirilen bu yetenek sınavlarında öğrencilerin kara kalem çizim yeteneğini kullanarak istenilen kurgusal ve ya hazırlanmış kompozisyonları doğru biçimde kağıda aktarması gerekmektedir. Atolyed3’te verilen güzel güzel sanatlara hazırlık kursları heykel bölümü okumayı amaçlayan öğrencilere bu süreç boyunca eşlik etmektedir.Güzel sanatlara hazırlık kursu temel olarak çizim tekniklerine dayanmaktadır.pratik uygulamaların yanı sıra sanat tarihi, usta sanatçıların belgeselleri ile verilen bilgilerle genel kültür ağırlıklı dersler öğrencinin okuyacağı bölümü tanımasını sağlamaktadır.

Heykel Bölümünden mezun olan bir kişi ”heykeltraş” ünvanını elde eder. Genel olarak gerçek bir özveri isteyen heykel bölümü iş olanakları açısından pek çok yönde hizmet verebilmektedir. Bir heykeltraş kendi atölyesinde özgün çalışmalar yapabileceği gibi; belediyeler, peyzaj mimarları ile ortak çalışmalar yapabilirler.Sanat danışmanlığı yada üniversitelerde akademisyenlik yapabilirler.