MODA TASARIM BÖLÜMÜ

fashion-design-teamModa Tasarım Bölümü,günümüzde kabul edilmiş ve önemli bir meslek olma niteliğini yakın zamanlarda kazanmıştır.İnsanlar ilk zamanlardan günümüze kadar giyim ihtiyaçlarını kendinilerini koruyabilmek amacıyla gidermişlerdir.Ancak güzel görünme ve beğenilme arzusu insanlığın varlığı kadar eski bir arzudur. Bu arzu günümüzdeki Moda Tasarım bölümünün ortaya çıkmasını ateşleyen önemli bir faktördür.

Eski çağlarda giysi ve takılar toplumdan topluma değişiklik göstermekteydi.Hatta aynı topluluk içindeki bireylerin sosyal statüleri ve hiyerarşik düzenleri de giysi ve takılarla ifade edilmekteydi. Bu kültürel farklılıklar güzellik algısını da etkileyen bir öğedir.Örneğin Çinliler eski dönemlerde küçük ayaklı olmanın bir güzellik kriteri olduğunu düşündüklerinden çocukluktan itibaren giydikleri özel ayakkabılar sayesinde istedikleri ayak boyutlarına sahip olurlar. Yaşadığımız modern toplumdaki güyüm kuşamı belirleyen etkenler Moda Tasarım Bölümlerinden mezun tasarımcılar tarafından yaratılan trendler ile yönlendirilmektedir. Günümüzde teknoloji sayesinde her an dünyanın herbir noktasıyla iletişim içinde olunduğundan moda trendleri herkesi etkilemektedir. Günümüzdeki kadar sistemli bir biçimde varlığını sürdürememiş olsa da moda tasarımın köken eskilere dayanmaktadır.

Modern dünyada varolan bu ihtiyaçları gidermek ve ticaret hayatının da bu alandaki varlığını sürdürebilmesi için Moda Tasarım Bölümü olarak bilinen profesyonel bir meslek dalı ortaya çıkmıştır.Ülkemizde de var olan Moda Tasarım Bölümü üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde verilen eğitimlerle hizmet vermektedir.

Her yıl düzenlenen yetenek sınavları ile öğrenciler Moda Tasarım Bölümüne girebilmektedir. Moda Tasarım Bölümünün hedeflediği öğrencilerin pek çok temel niteliğe sahip olması gerekmektedir.Bu nitelikler şöyle sıralanabilir çizim yapabilme Moda Tasarıma ilgi duyması tasarım kurgusu ve Moda tasarımın tarihi ile ilgili merak.Üniversitelerin Moda Tasarım Bölümlerinde el ve göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik dersler sanat tarihi temel sanat eğitimi tasarım dersleri ve benzer teknik eğitimler verilmektedir.

Moda tasarım bölümüne hazırlanan öğrencilerin yapması gereken ilk aşama yetenek sınavlarını başarıyla geöebilmektir.Bu amaçla güzelsanatlara hazırlık kursları verilmektedir.Bu kurslara gitmek isteyen adayların çizim konusunda yetenekli ve istekli olmaları gerekmektedir.Çünki güzel sanatlara hazırlık kurslarında öncelikli olarak karakalem ve diğer tekniklere yönelik eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler hedeflenen alana girebilmek için sabırlı ve azimli olmayı gerektirmektedir.

Atolyed3 Moda Tasarım Bölümününde dahil olduğu yetenek sınavlarına yönelik güzel sanatlara hazırlık kursları vermektedir. Çalışma konusunda istekli azimli yetenekli ve bölümü ile ilgili merakı olan tüm adaylara doğru rehberlik ederek yetenek sınavlarını başarmalarında eşlik edilmektedir. Moda Tasarım Bölümü isteyen bir adaya verilen eğitimlerle görmeyi geliştirme çevresini analiz etme ve incelediklerini tasarıma dönüştürebilme yetisini kazandırmak hedeflenmektedir. Karakalem çizim teknikleri  kompozisyon bilgisi oran-orantı, tonlama ve renkli çalışmalar sonucunda zihinde tasarlanan bir kompozisyonun kağıt üzerinde doğru bir şekilde uygulanması varılan sonuçtur. Ardından verilen sanat tarihi eğitimi ilgili bölümlerin mülakatlarından başarı ile geçmek sağlanmaktadır. Verilen tüm bu eğitimler neticesinde Atolyed3 öğrencisi sadece bir bölümü kazanmakla kalmayıp okumak istediği bölümün etelektüel bakış açısını da kavrama fırsatı elde eder.Yaratıcılığın önemli olduğu tasarım bölümlerine teknik bir eleman olmanın ötesinde bir sanat vizyonu kazandırmak esas alınan noktadır.

Moda Tasarım bölümünü bitirenler Moda Tasarımcısı ünvanını kazanır. Bu bölümden mezun kişiler hazır giyim yada özel güyüm sektörlerinde giyim aksesurları tasarlayan işletmelerde çalışabilirler.ayrıca kendilerine ait tasarımları sunabilecek özel atolyelerde ve tasarım evlerinde çalışabilirler. Sinema dizi sektörleri ve dergilerde moda danışmalığı çalışabilecekleri çeşitli sektörlerdendir.