Resim Bölümü

resim bölümü 2Resim bölümü, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde bulunan pek çok bölümün de temelini oluşturmaktadır. Güzel sanatlar fakültelerinin resim bölümüne girmek isteyen öğrencileri ilk olarak baraj sınavı daha sonra bölüm sınavından oluşan iki aşamalı bir çizim sınavı ve üniversiteye göre değişiklik gösteren bir genel kültür, mülakat sınavı beklemektedir.

Resim bölümüne hazırlanan öğrenciler, temel çizim tekniklerini en ince detayına kadar, alanında uzman hocalarımız tarafından eğitim almaktadırlar. Temel resim kursu eğitimi altında öğrenciler başlıca şu konularda eğitilirler ; ölçü alma teknikleri, hizalama teknikleri, kağıda yerleştirme ,kompozisyon, perspektif, altın oran, geometrik form çizimi, natürmort, desen, ışık-gölge, anatomi dersi, canlı modelden çalışmalar, iç mekan ve dış mekan çizimleri, imgesel çalışmalar. Bu alınan temel resim kursu eğitiminin sonunda, öğrencilerin zihninde tasarladığı herhangi bir objeyi ve ya konuyu çizebilme yetisine sahip olmaları beklenir. Bu süreç içerisinde öğrenciler resim bölümü ile ilgili genel sanat tarihi ve güncel konuları ele aldığımız görsel anlatımlı dersleri de almış olacaktır. Öğrencinin bu derslerde edindiği bilgiler resim bölümünün yaptığı mülakat sınavlarında fark yaratmalarını sağlayacaktır.

Bu bölümde esas olan öncelikle, doğada var olan nesneleri doğru görebilme, analiz edebilme ve bu analiz doğrultusunda görüleni kağıda doğru kompozisyon prensipleriyle uygulayabilmektir.

     Alınması gereken temel eğitimlerden sonra, Resim bölümüne aday olan kişinin temel olarak yaptığı şey, iki boyutlu bir yüzeyde üçüncü boyutu yakalama çalışmasıdır. Bu özelliği kazandıktan sonraki aşamada ise, zihninde düşündüğü bir görüntüyü kağıda uygulayabilmesi gerekmektedir.

Bu noktadan sonra Resim bölümünde önemli olan esas unsur, yaratıcılıktır. Bunun yanı sıra araştırmacı ve gözlemci olması da kesinlikle önemlidir, çünkü resim; bir nesneyi kağıda olduğu gibi geçirmek değildir. Aksine gördüğü ya da kurguladığı bir kompozisyonu kendine özgü bir biçimde yorumlama ve uygulamadır. Bu aşamadan sonra özgün bir çalışma ortaya konulurak sanatsal bir nitelik kazanılabilinir.

     Ancak resim bölümünde tüm bu hedeflere ulaşabilmek için sadece çizim yapabilmek yeterli değildir.Bu bölüm için gereken sanatsal niteliğe ulaşmak için , adayın entellektüel bir alt yapıya ihtiyacı vardır.

   Sanatın en önemli kollarından olan resim bölümünde; sanat tarihi, mitoloji, sanat felsefesi gibi pek çok alan, bu bahsedilen entellektüel alt yapının oluşması için önem arz eder.

   Atölyemiz, resim bölümüne hazırlanmak isteyen her hangi bir adaya üniversiteye girmeden önce, tüm bu imkanları sunmaktadır.Bir sanatçı adayı olan öğrencinin, kendisinden beklenen, üniversiteye girdikten sonra özgün bir sanat üslubuna sahip çalışmalar ortaya koyabilmesidir. Bu farkındalığı geliştirmek adına, öğrenciyi gereken alanlarda donanımlı hale getirmekteyiz. Atölye d3 başlangıcından itibaren ilke edindiği bu bilinçle tüm öğrencilerine eğitim vermektedir.

Ayrıca üniversiteye girmiş güzel sanatlar öğrencilerine ihtiyaç duydukları herhangi bir konuda da desteklemektedir.

       Resim bölümünden mezun olan biri, ressam unvanını alır. Kendine ait atölyesinde resim calışmaları yaparak sergilere katılabilir, resim dersleri verebilir ,televizyon , dergi ve benzeri mecralarda sanat danışmanlığı yapabilir. Bunlara ek olarak  galeri ve müzelerde de çeşitli alanlarda görev alabilir.